Despre noi

Din cauza faptului că o mare parte din arhiva școlii a fost distrusă în urma celor două războaie, nu se pot confirma date oficiale cu privire la anul exact al existenței primei școli în Așchileu Mare. Încă din anul 1868 este atestată existența unei școli de piatră situată în dealul Bisericii, ceea ce ne duce la presupunerea că în sat învățământul românesc era mult mai vechi.

Începutul activității acestei școli s-a desfășurat în condiții deosebit de grele, deoarece baza materială era precară. În 1968, cu ocazia aniversării a 100 de ani de învățământ românesc în Așchileu Mare, s-a inaugurat și localul nou de școală care era dotat cu opt săli de clasă.

În perioada 2007-2016, Școala Gimnazială Așchileu Mare a fost reabilitată în cu sprijinul primăriei, care a accesat fonduri europene. Școala este dotată la parter cu patru săli de clasă, o direcțiune, un laborator de informatică, o sală profesorală, un secretariat, iar la etaj cu alte cinci săli de clasă, o arhivă și o bibliotecă.

În anul 2021, s-a amenajat într-o clădire separată o sală cu destinația bibliotecă. De asemenea, școala deține o curte mare cu spațiu verde, teren de sport și un mic părculeț de joacă. În această școală funcționează ciclul primar și gimnazial, elevii fiind transportați cu două microbuze școlare.